Konfirmation i Valby Søndre Sogn:

Som udgangspunkt bliver man her i sognet konfirmeret i 8. klasse. Det betyder, at man begynder til konfirmationsforberedelse i september, samme år, som man begynder i 8. klasse. Dog kan der altid laves en særlig aftale med én af præsterne, hvis man ønsker dette.

Konfirmationen ligger altid i følgende forår på Store Bededag i Margrethekirken og Kristi Himmelfarts Dag i Johannes Døbers Kirke, og der er frit valg mht. i hvilken kirke, man ønsker at blive konfirmeret. Konfirmationsgudstjenesten ligger som regel kl. 10.00. Hvis det er et stort hold så vil der være gudstjeneste kl. 10 og kl. 12. Det bliver man informeret om i god tid. 

Konfirmationsforberedelsesforløbet er fælles, hvad enten man ønsker at blive konfirmeret i Johannes Døbers Kirke eller i Margrethekirken. Forløbet foregår i weekender én gang om måneden fra september til april, samt på enkelte hverdagsaftner, og vi skifter mellem at være i de to kirker.

Indskrivningen til konfirmation foregår ved, at man udfylder tilmeldelsesformularen her på hjemmesiden. Vi sender breve ud i sognet til de årgange, vi mener, er målgruppen for konfirmation kommende forår. Man kan derfor risikere at få et brev om konfirmationsindskrivning, som ikke er relevant på pågældende tidspunkt, og så kan man blot se bort fra det. Tilmeldingsformularen åbner når brevene er sendt ud. Bor man ikke i sognet, eller har man ikke modtaget et brev, men ønsker at begynde til konfirmationsforberedelse, kan man altid henvende sig til én af præsterne, der varetager konfirmationsforbere-delsen, det er Karin Thanning og Malene Flensborg. 

Kontaktoplysninger er her

Programmet for 2019/2020 kan ses her